Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 17/12/2021 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Νοεμβρίου του 2021.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html, ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στα θέματα μη Διασυνδεδεμένων Νησιών «Είσοδος στην Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».

Σε συνέχεια της από 22.10.2021 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α’ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης, σας υπενθυμίζουμε ότι από  01.11.2021 και εφεξής, η τιμολόγηση των Σταθμών ΑΠΕ του ΜΣΣ της Κρήτης, υλοποιείται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.