18 Απριλίου 2016


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, αποστέλλει στις 18.4.2016 τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Μαρτίου του 2016, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.