Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE»  έχει ως βασική προτεραιότητά της την αποδοτική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου https://deddie.gr, (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), καθώς και την εύχρηστη πλοήγησή σας σε αυτόν. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί cookies, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), αλλά και το με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1525/25.02.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Με την παρούσα Πολιτική για τα cookies (εφεξής η «Πολιτική»), προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από τo ΔΕΔΔΗΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη διαχείριση cookies και των συναφών τεχνολογιών.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, του Νομού Αττικής, επί της οδού Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος Eπεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση.

2. Τι είναι τα cookies ;

Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης. Βασική τους λειτουργία είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ για να ενεργοποιήσει οποιοδήποτε cookie εκτός από τα αυτά που ανήκουν στην κατηγορία αναγκαία cookies (4.1) απαιτεί την συγκατάθεση του χρήστη.

Το site του ΔΕΔΔΗΕ δεν χρησιμοποιείται για διαδικτυακή διαφήμιση. Επίσης, δεσμευόμαστε ότι δεν χρησιμοποιούμε άλλα cookies εκτός από όσα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να εντάξουμε και νέα cookies, θα σας ενημερώσουμε με νέα έκδοση της πολιτικής μας.

3. Ποια cookies συλλέγουμε;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΗΓΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απολύτως αναγκαία cookies

ASP.NET_SessionId, cookieconsent_status

Custom κώδικας Session Cookies (μέχρι να κλείσει ο φυλλομετρητής)

Cookies Επίδοσης Ανάλυσης & Έρευνας

Cookies _ga, _gat, _gid Google Analytics 2 έτη 24 ώρες & 1 λεπτό
Cookies Λειτουργικότητας CookiesDisclaimer, popup Custom κώδικας Session Cookies (μέχρι να κλείσει ο φυλλομετρητής)
Cookies Ασφάλειας cookie_consent_user_accepted, cookie_consent_level Custom κώδικας 3 ημέρες
Cookies τρίτων SAPISID, __Secure-3PAPISD, _Secure-APISID, _Secure-3PSID, APISID, HSID, SID, SIDCC, _Secure-ssid, _Secure-HSID, SSID, PREF, LOGIN_INFO, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, CONSENT youtube.com 4 μήνες

4.Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα cookies;

4.1. Απολύτως αναγκαία cookies

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως π.χ. πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Όλες οι προτιμήσεις και ρυθμίσεις σας που αποθηκεύονται στα cookies (όπως π.χ. χώρα, πληροφορίες σύνδεσης, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης κ.λπ) δεν δύνανται να αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

4.2. Cookies Επίδοσης, Ανάλυσης και Έρευνας

Πρόκειται για cookies που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητάς της. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν για παράδειγμα να διαπιστώσουμε τη συχνότητα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, δίνοντάς μας πληροφορίες π.χ. για τον αριθμό των ατόμων που την επισκέπτονται, αλλά και επιστρέφουν σε αυτόν, τον αριθμό επισκέψεων σε κάποια από τις σελίδες, τη σειρά αυτών των επισκέψεων, τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αναζήτησης, τη τοποθεσία του χρήστη κ.λπ. Επιπλέον, αυτά τα cookies καταγράφουν τις κινήσεις, τα «κλικ» και τη κύλιση του ποντικιού σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

4.3. Cookies Λειτουργικότητας

Πρόκειται για cookies που επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να «θυμάται» τις επιλογές σας, ώστε να σας παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν επιλέγετε κάποια από τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας, όπως π.χ. η κοινοποίηση («share») περιεχομένου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η προβολή ενός βίντεο. Λάβετε υπόψη σας ότι η μη αποδοχή αυτών των cookies μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας  και να περιορίσει τις δυνατότητές της.

4.4. Cookies Ασφάλειας

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση, υποστήριξη και βελτίωση των μηχανισμών ασφαλείας της ιστοσελίδας μας, ούτως ώστε να ανιχνεύεται τυχόν κακόβουλη δραστηριότητα και παραβιάσεις των όρων χρήσης του.

4.5. Cookies τρίτων

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από εξωτερικούς παρόχους π.χ. YouTube, Linkendin . Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκ φεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

5.Πως μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies και αυτών για την ασφάλεια του χρήστη, η εγκατάσταση των λοιπών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση σας, η οποία απαιτεί σαφή και θετική εκ μέρους σας ενέργεια. Η αποδοχή κάθε ξεχωριστού είδους μη υποχρεωτικών cookies δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτόματα την αποδοχή και των λοιπών.

Η ενημέρωση και η συγκατάθεση δίδονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας με τη χρήση κατάλληλων μηχανισμών (λ.χ. μέσω αναδυόμενων παραθύρων, ενημερωτικών πλαισίων κ.τ.λ.). Μέσω των μηχανισμών αυτών παρέχεται ειδική ενημέρωση για κάθε κατηγορία cookies που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας. Μπορείτε να έχετε ακώλυτη πρόσβαση στο περιεχόμενο της ενημέρωσης ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική συσκευή από την οποία εισέρχεστε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας και να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική σας συσκευή, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας, με τρόπο το ίδιο εύκολο με αυτόν που έγινε η αποδοχή τους.

Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τη χρήση των cookies. Η μη παροχή συγκατάθεσης δεν οδηγεί σε αποκλεισμό από την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ωστόσο, αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση ορισμένων cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies ή δεν προβείτε σε αποδοχή ή απόρριψη αυτών και συνεχίσετε την πλοήγησή σας μετά την εμφάνιση του σχετικού αναδυόμενου παραθύρου, δεν θα γίνει χρήση ή εγκατάσταση αυτών στην συσκευή σας.

Σημειώνεται ότι κάθε 5 ημέρες, θα εμφανίζεται η δυνατότητα αναθεώρησης ή/και επικαιροποίησης των επιλογών που έχετε ήδη ορίσει.

6.Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία ενδέχεται να προβαίνει κατά διαστήματα σε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, ώστε αυτή να εναρμονίζεται με τις επιδιώξεις της, αλλά και να συμβάλλει στη βελτίωση λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Κάθε επικαιροποιημένη έκδοση θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης. Εάν αλλάξουν οι προτιμήσεις σας μετά την τροποποίηση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε αυτήν την αλλαγή μέσω ειδικού εργαλείου («tool») στην Ιστοσελίδα.

7.Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα πολιτική διέπεται από το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει ορίζονται αποκλειστικά τα ελληνικά δικαστήρια.

8.Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με την ανωτέρω επεξεργασία, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, ανατρέχοντας στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ενημέρωσης Χρηστών του Διαδικτύου.