Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 21/09/2023  τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Αυγούστου του 2023.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την εκκαθάριση της παραγωγής Απριλίου 2023, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ξεκινήσει να εφαρμόζει την μέθοδο της ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, μετά την ψήφιση του άρθρ.153 του Ν.5037/2023.
Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια θα εκδίδονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πλέον από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα αποστέλλονται στον παραγωγό μέσω e-mail.

Οι κάτοχοι των Σταθμών ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ δεν θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν εκ παραδρομής εκδοθούν τιμολόγια, αυτά θα πρέπει να ακυρωθούν.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html, ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στα θέματα μη Διασυνδεδεμένων Νησιών «Είσοδος στην Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».