Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανακοινώνει τη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, από την Παρασκευή 19.03.2021, στη διεύθυνσηhttps://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html

Η εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ», δίνει τη δυνατότητα λήψης από τους Παραγωγούς ΑΠΕ, των μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων τιμολόγησης των Σταθμών τους, με τους ακόλουθους τρόπους:

Για την σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η εγγραφή των Παραγωγών ΑΠΕ  στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, που βρίσκονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα ενημερωτικά σημειώματα για την τιμολόγηση του Φεβρουαρίου 2021, είναι διαθέσιμα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και επιπλέον θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω email στους Παραγωγούς, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία. Επιπρόσθετα, θα είναι διαθέσιμα και τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα που είχαν αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Παραγωγούς, για την περίοδο από 01.01.2019 έως σήμερα.

Επισημαίνεται ότι, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα συνεχίσει την ηλεκτρονική αποστολή των Ενημερωτικών Σημειωμάτων μέσω email για τις επόμενες τρείς τιμολογιακές περιόδους, έως και την τιμολόγηση Μαΐου 2021. Από την τιμολόγηση του Ιουνίου 2021 και έπειτα, τα ενημερωτικά σημειώματα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά OnLine, μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.

Παρακαλούμε, όπως εγγραφείτε στο σύστημα το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες για την αποφυγή προβλημάτων.

*Η πρόσβαση γίνεται με χρήση των τελευταίων εκδόσεων των Internet Explorer και Google Chrome.