18 Μαρτίου 2016


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, αποστέλλει στις 18.3.2016 τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Φεβρουαρίου του 2016, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.