18 Φεβρουαρίου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θα αποστείλει στις 18.2.2015, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Ιανουαρίου του 2015, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.