17 Δεκεμβρίου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, αποστέλλει στις 17.12.2015 τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Νοεμβρίου του 2015, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.