14 Αυγούστου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, απέστειλε στις 14.8.2015, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Ιουλίου του 2015, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.