3 Νοεμβρίου 2016


Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, μετά το άνοιγμα της αγοράς στην Κρήτη από 21-6-2016 και την ενεργοποίηση νέων Εκπροσώπων Φορτίου, στα πλαίσια του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, δημοσιοποιεί τις παρακάτω Διαδικασίες για τους Εκπροσώπους Φορτίου στα ΜΔΝ, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση http://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn , ως ακολούθως :


• Διαδικασία Ενεργοποίησης Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στα ΜΔΝ

• Διαδικασία Εκπροσώπησης Μετρητών Εκπροσώπων Φορτίου στα ΜΔΝ