18 Δεκεμβρίου 2014


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, απέστειλε στις 17.12.2014, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Νοεμβρίου του 2014, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.