21 Ιουλίου 2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε συνέχεια της από 08.07.2022 Ανακοίνωσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως από 01.08.2022 όλα τα αιτήματα σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν στα Mη Διασυνδεμένα Νησιά θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο με την συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στον ως άνω Νόμο.

Τα εν λόγω αιτήματα εξακολουθούν να υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών και στις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον Πίνακα.