16 Οκτωβρίου 2015Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, απέστειλε στις 15.10.2015, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης  Σεπτεμβρίου του 2015, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.