10 Ιουνίου 2015

 1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σε συνέχεια της από 5.6.2015 Ανακοίνωσης, σχετικά με την αντιμετώπιση εκκρεμών αιτημάτων στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων, τους ακόλουθους Πίνακες με τα εκκρεμή αιτήματα ανά ηλεκτρικό σύστημα :

·         Πίνακας εκκρεμών Αιτημάτων Φ/Β Ειδικού Προγράμματος Κρήτης

·         Πίνακας εκκρεμών Αιτημάτων Φ/Β Ειδικού Προγράμματος Ικαρίας

·         Πίνακας εκκρεμών Αιτημάτων Φ/Β Ειδικού Προγράμματος Καρπάθου

·         Πίνακας εκκρεμών Αιτημάτων Φ/Β Ειδικού Προγράμματος Κύθνου

·         Πίνακας εκκρεμών Αιτημάτων Φ/Β Ειδικού Προγράμματος Αστυπάλαιας

 

Η τυχόν επανεπιβεβαίωση του σχετικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εκδηλωθεί εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση σχετικής επιστολής (με απόδειξη παραλαβής) που θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, άλλως τα αντίστοιχα αιτήματα θα τεθούν στο αρχείο.

 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σε συνέχεια της από 5.6.2015 Ανακοίνωσης, σχετικά με την επικείμενη αυτοδίκαιη λύση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο, για τους απαλλασσόμενους της αδειοδότησης σταθμούς ΑΠΕ, για τους οποίους η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης έχει παρέλθει άπρακτη, θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων, τους ακόλουθους Πίνακες με τους Φ/Β Σταθμούς που εμπίπτουν σ΄αυτή την κατηγορία ανά ηλεκτρικό σύστημα :


·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Κρήτης (Αγίου Νικολάου)

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Κρήτης (Ηρακλείου)

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Κρήτης (Ρεθύμνου)

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Κρήτης (Χανίων)

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Ρόδου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Μυκόνου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Λέσβου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Μήλου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Καρπάθου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Λήμνου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Κω-Καλύμνου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Σκύρου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Χίου

·         Πίνακας Φ/Β με αυτοδίκαιη λύση Σύμβασης Σύνδεσης Σύρου

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα θεωρήσει τις ως άνω Συμβάσεις Σύνδεσης ως αυτοδικαίως λυθείσες και θα θέσει τα σχετικά αιτήματα στο αρχείο, με άρση της δέσμευσης ισχύος στο Δίκτυο, εφόσον οι ως άνω αντισυμβαλλόμενοι δεν υποβάλουν πλήρη φάκελο ετοιμότητας προς ενεργοποίηση του σταθμού τους, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση σχετικής επιστολής (με απόδειξη παραλαβής) που θα τους αποσταλεί.