Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, αναρτά την Διαδικασία οικειοθελούς απενεργοποίησης και λύσης Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην αγορά των ΜΔΝ, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση , Διαδικασίες Εκπροσώπων Φορτίου στα ΜΔΝ ως ακολούθως :

Διαδικασία οικειοθελούς απενεργοποίησης και λύσης Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην αγορά των ΜΔΝ