15 Ιανουαρίου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θα αποστείλει στις 15.1.2015, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Δεκεμβρίου του 2014, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επισημαίνεται ότι τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ, το αργότερο μέχρι 20/01/2015 και με ημερομηνία έκδοσης 31/12/2014, λόγω κλεισίματος της χρήσης. Σε περίπτωση που τα τιμολόγια δεν προσκομισθούν μέχρι 20/01/2015, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη έκδοση τιμολογίων αγοράς, τα οποία θα αποστείλει και στη ΔΟΥ που υπάγεται ο κάθε Παραγωγός. Σε περίπτωση που θα προσκομισθούν τιμολόγια μετά την 20/01/2015, θα επιστραφούν στους Παραγωγούς.