Εναλλακτικά των παρεχομένων υπηρεσιών της εφαρμογής εξυπηρέτησης και βλαβών στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (smartphone, tablet), να κατεβάσουν την εφαρμογή My DEDDIE App και να καταχωρίζουν σε αυτήν την ένδειξη του μετρητή τους, καθώς και να δηλώνουν βλάβες στην ηλεκτροδότησή του