18 Σεπτεμβρίου 2015


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, αποστέλλει στις 18.9.2015, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Αυγούστου του 2015, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.