18 Νοεμβρίου 2014


Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, απέστειλε στις 17.11.2014, τα ενημερωτικά σημειώματα τιμολόγησης Οκτωβρίου του 2014, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.