11 Νοεμβρίου 2022

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε συνέχεια της από 21.07.2022 Ανακοίνωσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι προβλέψεις του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022) δεν εφαρμόζονται σε αιτήματα Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, δεδομένου ότι έχει ανασταλεί η έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 159 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09.12.2020), μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4414/2016, με την οποία θα καθοριστεί το πλαίσιο αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης των υπόψη σταθμών παραγωγής.