Σε συνέχεια της από 14 Νοεμβρίου 2022 ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, ενημερώνονται οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών ότι, η προθεσμία ανάρτησης των πολυγώνων των σταθμών, καθώς και προσκόμισης της Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 (παρ. 9 του άρθρου 54 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 4986/2022 και την παρ. 3 του άρθρου 273 του Ν. 5037/2023, ΦΕΚ Α’ 78/28.03.2023).

Η Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, βάσει της σχετικής διαδικασίας της παρ. 9 του άρθρου 54 του Ν. 4951/2022, χορηγείται μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η Βεβαίωση εκάστου εξαιρούμενου Σταθμού θα αποστέλλεται μέσω email στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kl.papaioannou@deddie.gr και n.karachaliou@deddie.gr, με αναφορά στον αντίστοιχο κωδικό Σταθμού ΑΠΕ_ΜΔΝ και τίτλο «Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού ΑΠΕ».