Άρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ν. Χατζηαργυρίου για την «Ψηφιοποίηση της ενέργειας» στο ευρωπαϊκό περιοδικό European Energy Innovation, το οποίο συνυπογράφουν ο κ.Maher Chebbo, Πρόεδρος του ETP Smart Grids Energy Digitalisation group και ο κ.Patricκ van Hove, Senior Expert Smart Energy Systems της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο