Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε κ. Γεωργίου Αθ. Κόλλια στο Διεθνές Συνέδριο «Έξυπνα Δίκτυα και Νησιά της Ευρώπης-Μια νέα πράσινη τεχνολογική επανάσταση».

Φωτογραφία Νο1

Φωτογραφία Νο2

Φωτογραφία Νο3