Ο κ. Χατζηαργυρίου στο πάνελ με θέμα «Green Yes! Reliable Yes! But who pays?» αναλύει τις θέσεις της Εταιρίας αλλά και της Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Έξυπνα Δίκτυα της ΕΕ, ως Πρόεδρος της, σχετικά με το μέλλον της παγκόσμιας ηλεκτρικής αγοράς ενέργειας, όπως αυτή μετασχηματίζεται από την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και την ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων, στο πλαίσιο του Συνεδρίου που διοργάνωσε το διεθνές IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

https://vimeo.com/147439001