Ο Διαχειριστής του Δικτύου ως Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στην διαδικτυακή πλατφόρμα https://pvstegi.gov.gr/ έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δήλωσης προμηθευτών και μεταφόρτωσης παραστατικών για τους αυτοπαραγωγούς με επιλέξιμες προς επιχορήγηση αιτήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό του εν λόγω Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για την καταχώρηση των παραστατικών και την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου της αίτησης επιχορήγησης, ώστε αυτή να προωθηθεί για τελικό έλεγχο και καταβολή της επιχορήγησης, αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτροδότησης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων ή παραστατικών προκύψουν διαφορές, η αρχική έγκριση δύναται να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί και κατ’ επέκταση το ποσό της επιχορήγησης να μειωθεί ή να αποδεσμευτεί.