10 Αυγούστου 2022

Δεδομένου ότι η υποβολή νέων αιτήσεων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, δεν κατέστη δυνατή κατά την 10η.08.2022, λόγω τεχνικού προβλήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα δοθεί παράταση για την υποβολή αυτών και την επομένη ημέρα πλέον της δέκατης του τρέχοντος μηνός, ήτοι έως και την 11η.08.2022.

Όσοι Παραγωγοί συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με την υποβολή αιτημάτων, θα πρέπει να κάνουν διαγραφή του ιστορικού περιήγησης (clear cache) του φυλλομετρητή ιστού (browser) που χρησιμοποιούν για τη χρήση της εφαρμογής Αιτήσεων Σύνδεσης Παραγωγών και να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία.