Παρουσίαση του Προέδρου και ΔΝΣ κ. Ν. Χατζηαργυρίου «Οι εξελίξεις στα ευφυή δίκτυα και ο ρόλος των Διαχειριστών Συστημάτων»