Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπενθυμίζει ότι θα ισχύσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1ης Μαΐου 2014 έως 31ης Οκτωβρίου 2014, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00).

 

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους. 

 

 

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014                                   Από το Γραφείο Τύπου