Ο κ. Χατζηαργυρίου αναλύει το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό του, με πολλαπλά οφέλη για τον καταναλωτή, το περιβάλλον και την οικονομία.

Βίντεο - Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ν. Χατζηαργυρίου