12 Δεκεμβρίου 2013: Σύνοδος «Αθήνα 2013» της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE στο Divani Palace Acropolis
Χαιρετισμός Προέδρου & Διευθύντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, κ. Γεωργίου Κόλλια