Στις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και της μετάβασής τους στην εποχή των «Έξυπνων Συστημάτων» αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου, στο πλαίσιο του Athens Energy Forum.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηαργυρίου, οι συνολικές επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα φθάσουν τα 600 δις ευρώ μέχρι το 2020. Τα 2/3 αυτών των επενδύσεων, περί τα 400 δις ευρώ, αφορούν στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, όπως τόνισε ο ίδιος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014, οι Εταιρίες Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας (Distribution System Operators-DSOs) στην Ευρώπη, επένδυσαν 700 εκ. ευρώ την τελευταία δεκαετία σε έρευνα για τεχνολογίες αιχμής «έξυπνων δικτύων».

Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου business plan που θα ανακοινωθεί σύντομα, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στην υλοποίηση σειράς στρατηγικών έργων που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου και την εξέλιξή του σε ένα «Έξυπνο Σύστημα».

Με συνολικές επενδύσεις ύψους 1,25 δις ευρώ μέσα στην πενταετία, ο ΔΕΔΔΗΕ θα υλοποιήσει στρατηγικά έργα που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν την Ηλεκτρονική Διαδραστική απεικόνιση του Δικτύου Διανομής (GIS), τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής, τα Συστήματα Τηλεμέτρησης καταναλωτών Υψηλής και Μέσης Τάσης και το πιλοτικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση 200.000 «έξυπνων μετρητών».

Φωτογραφία Νο1

Φωτογραφία Νο2