Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων EURELECTRIC μόλις δημοσίευσε ένα 6σέλιδο φυλλάδιο (brochure) με τίτλο: «Opening up the black box: electricity distribution made easy», το οποίο περιγράφει με απλά λόγια πως λειτουργούν τα περίπλοκα από τεχνική άποψη δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού και πως προβλέπεται να εξελιχθούν στο μέλλον.


Brochure

Ανακοίνωση