Η κ. Σοφία Πολιτοπούλου, στο πλαίσιο του ετήσιου joint DSOs Conference, απαντά σε κρίσιμα θέματα για την αγορά διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το γιατί θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι DSOs να επενδύσουν στην καινοτομία, πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι καινοτόμες επενδύσεις και ποια είναι η κατάλληλη δομή των τιμολογίων για την αποτελεσματική χρήση του Δικτύου.

Συνέντευξη