ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 31ης/3.12.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2014-2015.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και ενέκρινε πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2014-2015.

-----------------------------------------------------------------