ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 30ης/20.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Οικονομική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων) για την περαιτέρω βελτίωση και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για την περαιτέρω βελτίωση και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων αυτού.

-----------------------------------------------------------------