ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/7.2.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του ΔΕΔΔΗΕ για το έτος 2013.

-----------------------------------------------------------------