ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/10.1.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ στους Ασφαλιστικούς Φορείς του προσωπικού της ΔΕΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να καταβάλλει στη ΔΕΗ Α.Ε. το ποσό που της αναλογεί, για την τακτοποίηση των μισθολογικών θεμάτων του αποσπασμένου προσωπικού στους Ασφαλιστικούς Φορείς, τη μετακίνηση μέρους του ανωτέρω προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις ανάγκες της, και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε ομάδες εργασίας, για τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.

-----------------------------------------------------------------