ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 25ης/5.12.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Δωρεάν παροχή προς την Ελληνική Αστυνομία εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενέκρινε για διάστημα ενός (1) έτους, χωρίς χρέωση προς την Ελληνική Αστυνομία, την παροχή της εργασίας διενέργειας επισκευών και συντηρήσεων σε οχήματά της στα συνεργεία του Τεχνικού Τομέα της ΔΥΠΜ. Τα ανταλλακτικά συνολικής αξίας 20.000 €, έχει αναλάβει με απόφασή της, να πληρώνει η ΔΕΗ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικής χρέωσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501302/27.6.2013 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, για το διαγωνισμό αριθ. 501302 / 27.06.2013 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, τη ματαίωσή του λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Κατάργηση – Συγχώνευση Υποκαταστημάτων (Διαχειρίσεων Χρηματικού) των Περιοχών, Πρακτορείων και Υποπρακτορείων των Περιφερειών ΔΠΑ, ΔΠΜ-Θ, ΔΠΠ-Η, ΔΠΚΕ και ΔΠΝ και των Κεντρικών Διευθύνσεων ΔΔ, ΔΔΝ και ΔΥΠΜ και συνέχιση λειτουργίας Αποθηκών που υπάρχουν στα καταργούμενα Υποκαταστήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση από 01.01.2014 των Υποκαταστημάτων (Διαχειρίσεων Χρηματικού) των Περιοχών Πρακτορείων και Υποπρακτορείων των Περιφερειών ΔΠΑ, ΔΠΜ-Θ, ΔΠΠ-Η, ΔΠΚΕ και ΔΠΝ εκτός της Διαχείρισης Περιοχής Ηρακλείου και των Κεντρικών Διευθύνσεων ΔΔ, ΔΔΝ και ΔΥΠΜ και τη συγχώνευση των μεν πρώτων στις έδρες των οικείων Περιφερειών των δε δεύτερων στον νέο Τομέα Διαχείρισης Χρηματικού της ΔΟΛ. Οι αποθήκες που συνυπήρχαν στα καταργούμενα υποκαταστήματα θα συνεχίσουν την λειτουργία τους.

-----------------------------------------------------------------