ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 29ης/19.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Κάλυψη δαπανών για τη φιλοξενία παιδιών μισθωτών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον βρεφονηπιακό σταθμό Αμαρουσίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της κάλυψης του ποσού που αναλογεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη φιλοξενία των παιδιών των μισθωτών της στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών των μισθωτών της Εταιρίας ανά μήνα, για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της, δηλαδή από 01.09.2018 έως 31.07.2019.

-----------------------------------------------------------------