ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ  30ης/17.12.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Θέμα: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και  πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των  Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2015-2016.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και ενέκρινε πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2015-2016.


-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ» για το 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» για το 2016, με προϋπολογισμό ανωτάτου ύψους έως 70.000 ευρώ, που θα επιμερισθεί μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλογικά σε 60% και 40% αντίστοιχα, λαμβάνοντας μέριμνα για την κατά το δυνατόν συμπίεση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος και την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διευθυντή Χορωδίας, με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ επιμεριζόμενων αναλογικά κατά ποσοστό 60% ΔΕΗ Α.Ε. και 40% ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω.


-----------------------------------------------------------------