ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  1ης/15.1.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-206/4.7.2014 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού για την εκτέλεση πενήντα τριών (53) Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΔ-206/04.07.2014, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις παρακάτω πενήντα τρείς (53) εργολαβίες, στους αντίστοιχους μειοδότες, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΔ-206 και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη. Οι μειοδότες, οι αντίστοιχες εκπτώσεις στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και τα αντίστοιχα συμβατικά τιμήματα είναι τα ακόλουθα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

%

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

(σε χιλ. ευρώ)

1.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

52

13.920

2.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

51

9.800

3.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

50

8.250

4.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ»

Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε

39

9.760

5.

«ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ»

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

38

3.410

6.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

45

17.050

7.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

49

13.260

8.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΤΕΣ Α.Ε.

46

4.509

9.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ΜΕΤΚΑ

38

4.123

10.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΣΙΑΜΚΑΣ- ΕΒΗΕΚ Α.Ε.

46

2.565

11.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»

ΣΙΑΜΚΑΣ- ΕΒΗΕΚ Α.Ε.

48

2.340

12.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ»

ΣΙΑΜΚΑΣ- ΕΒΗΕΚ Α.Ε.

48

3.406

13.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ»

Κ/Ξ «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ»

43

4.047

14.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

45

2.640

15.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

39

7.137

16.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΜΕΤΚΑ

33

1.608

17.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ

30

2.660

18.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ»

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

40

4.320

19.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ»

ΣΙΑΜΚΑΣ- ΕΒΗΕΚ Α.Ε.

44

2.576

20.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

44

10.416

21.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

41

3.245

22.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

43

6.270

23.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΑΤΡΑΣ – ΑΙΓΙΟΥ»

Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε

41

9.381

24.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

ΜΕΤΚΑ

29

2.485

25.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

35

6.110

26.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ»

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

38

5.766

27.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

51

5.390

28.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Κ/Ξ «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ»

31

5.175

29.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΥΡΓΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

39

6.588

30.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΓΑΚ ΑΕ

44

5.376

31.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

ΓΑΚ ΑΕ

36

4.928

32.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΓΑΚ ΑΕ

46

4.752

33.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΜΕΤΚΑ

34

5.346

34.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

37

3.780

35.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ»

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

40

4.800

36.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

51

5.145

37.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

47

3.710

38.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

50

4.000

39.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΑΜΙΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

45

8.800

40.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Κ/Ξ «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ»

33

4.020

41.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

40

5.400

42.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

Κ/Ξ «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ»

39

3.660

43.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

47

15.900

44.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Κ/Ξ «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙ

ΚΗ ΑΤΕ»

40

7.200

45.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

43

13.110

46.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Κ/Ξ «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙ

ΚΗ ΑΤΕ»

43

6.840

47.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ»

Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε

26

19.980

48.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α»

ΓΑΚ ΑΕ

27

3.796

49.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β»

Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε

10

2.970

50.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ»

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

17

7.470

51.

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

34

2.772

52.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ»

Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε

29

4.970

53.

«ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ»

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

38

7.440

 

 

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-202/3.4.2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλότ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: ΚΥΤ Παλλήνης – Κ/Δ Αμπελοκήπων & Κ/Δ Ελευθερίας – Κ/Δ Αμπελοκήπων».

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΔ-202 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :  ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  & Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», στην Κοινοπραξία των εταιρειών ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε-ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ. με δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NEXANS – ΑΤΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ 2014»,  έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 8.890.000,00).

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. 501310/11.12.2013 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων.

Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 501310 / 11.12.2013 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας στους παρακάτω τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους ως ακολούθως :

-    Στον οίκο Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. : 32.177 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 15.000 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 460.109,80 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στα συνεργαζόμενα με το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια (ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΡΑΜΑΣ) επί αυτοκινήτου του προμηθευτή.

-    Στον οίκο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : 24.823 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, έναντι συνολικού τιμήματος € 183.690,20 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στα συνεργαζόμενα με το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια (ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΡΑΜΑΣ) επί αυτοκινήτου του προμηθευτή.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 643.800,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

----------------------------------------------------------------