ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 16ης/9.6.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων.         

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για το τρέχον έτος 2020, τη λύση σύμβασης εργασίας, με κίνητρο αποχώρησης, του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και επιπλέον, έχει συμπληρώσει συγκεκριμένο όριο ηλικίας.

 

-------------------------------------------------------