ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 32ης/18 12.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για το έτος 2021, τη λύση σύμβασης εργασίας, με κίνητρο αποχώρησης, του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και επιπλέον, έχει συμπληρώσει συγκεκριμένο όριο ηλικίας.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Υποβολή προς έγκριση της επέκτασης κατά ένα έτος της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. - Ιούλιος 2018».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της επέκτασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. - Ιούλιος 2018» και των συνοδευτικών σ’ αυτήν παραρτημάτων και αποφάσεων, αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 και μέχρι 30.06.2021, έναντι συνολικού κατ’ εκτίμηση ποσού 10.800.000 ευρώ.

 

-------------------------------------------------------