ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 7ης/28.2.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501918/8.11.2019 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.», σε 13 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-      Μερική ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς 2 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-      Απόρριψη οικονομικής προσφοράς.

-      Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών στις λοιπές διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501918/08.11.2019, για τα τμήματα του διαγωνισμού / Περιοχές «ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και «ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τα οποία / οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
  2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, για τα υπόλοιπα έντεκα (11) τμήματα του διαγωνισμού / Περιοχές, των οικονομικών φορέων που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚO ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  (ΒΙΟΣ ΟΕ)

312.300,00

17%

259.209,00

2

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  (ΒΙΟΣ ΟΕ)

150.528,00

9%

136.980,48

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  (ΒΙΟΣ ΟΕ)

462.828,00

-

396.189,48

3

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

214.860,00

7%

199.819,80

4

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

88.560,00

3%

85.903,20

5

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

152.894,00

5%

145.249,30

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

241.454,00

-

231.152,50

6

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΚΕ

233.285,00

5%

221.620,75

7

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΚΕ

226.875,00

11%

201.918,75

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΚΕ                  

460.160,00

-

423.539,50

8

ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (DIMKAT KATASKEYASTIKH)

86.954,00

6%

81.736,76

9

ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

APLICA ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΑΥΓΕΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ

137.120,00

17%

113.809,60

10

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΣΙΑ ΕΕ

93.280,00

0%

93.280,00

11

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

292.860,00

5%

278.217,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.989.516,00

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

8,6%

1.817.744,64

 

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ 502805/24.5.2019 για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων Μ.Τ.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ  502805/24.5.2019 για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων Μ.Τ ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας € 4.654.500,00 (συνολική ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία με επαύξηση 50%:  € 6.981.750,00), λόγω μη συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

 

-------------------------------------------------------