ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/23.2.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Μονάδων της Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μίσθωση του ακινήτου στο 11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στη Μεταμόρφωση Αττικής, ιδιοκτησίας ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, συνολικής επιφάνειας ακινήτου 5.526,30 μ2 και περιβάλλοντος χώρου 4.672,68 μ2 με 120 διαγραμμισμένες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, έναντι μηνιαίου μισθώματος ύψους 23.800 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------