ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23ης/1.12.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508504/25.6.2015 για την επισκευή Μ/Σ Διανομής 20-15/0,4 kV και 20/0,4 kV ισχύος 50 kVA – 1.000 kVA.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 508504/25.06.2015 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας για την επισκευή Μ/Σ εκτός χρόνου εγγύησης ως εξής:
 ΟΜΑΔΑ Α, Επισκευή 1000 τεμ. Μ/Σ Διανομής κατασκευής ΣΝΑЇΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ, στον Οίκο ΣΝΑЇΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ, έναντι εκτιμώμενου τιμήματος € 1.879.081,10 (πλέον Φ.Π.Α)
 ΟΜΑΔΑ Β, Επισκευή 300 τεμ. Μ/Σ Διανομής, τύπου AEG-ALSTOM-AREVA στον Οίκο CENTRALNA ERGOREMONTNA BAZA EAD, έναντι εκτιμώμενου τιμήματος € 545.176,06.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508602/14.7.2016 για την προμήθεια ελαίου Μ/Σ με ανασταλτικά.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 508602/14.07.2016 και την ανάθεση της προμήθειας 705.000 κιλών Ελαίου Μ/Σ με ανασταλτικά (Inhibited Transformer oil) τύπου TRANSLUBE – DX, στον Οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε., έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 740.250,00, για παράδοση του υλικού σε βαρέλια, ελεύθερα στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, στο 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, επάνω σε αυτοκίνητα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2016-2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2016-2017.

-----------------------------------------------------------------