ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/17.7.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Έγκριση Προγράμματος Συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και την υποβολή του στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 124 του Ν. 4001/2011 και την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------