ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/20.9.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Ίδρυση υποκαταστήματος για τη μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα, στην οδό Συγγρού 49 για την εγκατάσταση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
-----------------------------------------------------------------