ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/29.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2012-2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2012-2013 με την έγκριση προγράμματος παροχής δώρων για τα παιδιά, ηλικίας 3 έως 12 ετών, των εργαζομένων και των συμβασιούχων του ΔΕΔΔΗΕ πανελλαδικά, προϋπολογισμού δαπάνης ύψους μέχρι 57.656 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. καθώς και την έγκριση για την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα –Πρωτοχρονιά 2012-2013) για τους εργαζόμενους στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού ύψους 74.860 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., συνολικού προϋπολογισμού και των δύο ως άνω δράσεων, 132.516 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα : Καταγγελία μίσθωσης του ακινήτου επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 33 στο Κορωπί του Ν. Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της μισθωτικής σύμβασης και την απόδοση στους ιδιοκτήτες του, του ισογείου καταστήματος επιφανείας 401,00 μ2, με πατάρι 190,00 μ2, και του 1ου ορόφου 387,00 μ2 επί της οδού Λεωφ. Βασιλέως Κων/νου 33 στο Κορωπί του Ν. Αττικής, χωρίς καταβολή αποζημιώσεως στους: Δημήτριο Γεωργ. Ζαμπάρα, Αικατερίνη συζ. Δημητρίου Ζαμπάρα και Ευαγγελία Δημ. Ζαμπάρα, σύμφωνα με το Νόμο.

-----------------------------------------------------------------