ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ, 117 43 
ΤΗΛ.: 210 9281600


Διαβούλευση Ημερομηνία λήξης της Διαβούλευσης Τεχνικές Περιγραφές

Προμήθεια Αλεξικεραύνων Οξειδίου Μετάλλου 5 kA και 10 kA, χωρίς διάκενα με συνθετικό περίβλημα, για Δίκτυα Διανομής 20kV

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ NΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΙΣ 13:00 μ.μ. ΤΗΣ 8ης.02.2019 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ:

ΕΓΓΡΑΦΩΣ :

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Δικτύου Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα,

Τηλ. : 210 9090813, FAX : 210 9235735

Υπόψη: κ. Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ, Διευθυντή Δικτύου

Ή 

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ E-MAILS:

ge.papoutsis@deddie.gr 

i.alexandri@deddie.gr

s.papathomopoulos@deddie.gr

d.papafratzeskos@deddie.gr

 

ΔΔ-399/29.11.18 «Αλεξικέραυνα Οξειδίου Μετάλλου 5 kA και 10 kA, χωρίς διάκενα με συνθετικό περίβλημα, για Δίκτυα Διανομής 20kV»